Emergency

Casualty Department


 24 hours availability of doctor.

 24 hours availability of nurses.

 All types of emergency management . State of art technology available for patient care.

 Lifesaving medications and drugs available .

24 Hours treatment available for following diseases
     i) Heart attack (Myocardial Infarction)
     ii) Poisoning
     iii) Road traffic accident patient
     iv) Convulsion
     v) Asthmatic attack
     vi) Meningitis
     vii) Malaria and Dengue
     viii) All types of bleeding
     ix) Hemiparesis (CVA)
     x) Difficulty in breathing
     xi) Liver Diseases
     xii) Pancreatitis
     xiii) Diabetes
     xiv) Electrolyte imbalance
     xv) Blood pressure management


अपघात विभाग


 २४ तास डॉक्टरांची उपलब्धता .

 २४ तास परिचारिकेची उपलब्धता .

 सर्व प्रकारच्या तातडीच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध .

 रूग्णांच्या देखरेखीसाठी अत्याधुनिक यंत्रणांची सोय.

 प्राण वाचवण्यासाठी हवी असलेली औषधे उपलब्ध .

अपघात विभागातून उपचार करण्यात येणारे आजार
     i) हृदयविकाराचा झटका
     ii) जेवण्यातून आणि पिण्यातून विषबाधा
     iii) अपघाती रुग्णसेवा
     iv) आकडी
     v) दम्याचा झटका
     vi) मेंदूचा ताप
     vii) मलेरिया आणि डेंग्यूने आजारी
     viii) रक्ताची उलटी
     ix) लकवा
     x) श्वसन क्रियेत अडथळा
     xi) यकृताचा आजार
     xii) स्वादुपिंडाचा आजार
     xiii) मधुमेहाचा त्रास
     xiv) शरीरातील क्षारांचे कमी जास्त प्रमाण.