Diagnostic : Dentistry

Diagnostic : Dentistry


 Advance dental chair for the dental treatment. Separate dental X-Ray machine available.

 This department provides complete solution for all types of dental problems and procedures under one roof.

 Following treatments are available,
     i) Filling
     ii) Cleaning
     iii) Root canals
     i) Crown and Caps
     ii) Extractions
     iii) Gum surgery etc.

दंतचिकित्सा


 अत्याधुनिक दंतचिकित्स्येसाठी लागणार्या खुर्चीची सोय

 दातांचा एक्स रे काढण्यासाठी सुविधा.

 दंतचिकित्सा व इतर प्रक्रिया करण्याची सोय.

 सिमेंट भरणे, दात स्वच्छ करणे, दातातील पोकळी भरणे इत्यादी प्रक्रिया उपलब्ध.

 लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठीया सेवेचा लाभ घेता येईल